Učíme se pomáhat

Školení a kurzy první pomoci pro firmy i jednotlivce

První pomoc

Poskytnutí první pomoci před příjezdem záchranné služby může často rozhodnout o přežití nebo nepřežití postižené osoby. Každý se může stát svědkem náhlého ohrožení života a měl by být připraven na takový stav vhodně reagovat.

Zákonné povinnosti

Nejedná se pouze o morální povinnost, neposkytnutí pomoci kvalifikuje Trestní zákoník v § 150 odstavci 1 jako trestný čin.

Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Další povinnosti v tomto směru stanovuje zaměstnavatelům Zákoník práce v § 102, odstavci 6.

Zaměstnavatel je povinen zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména lékařské pomoci, hasičů a policie a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Kurzy první pomoci

Nabízíme odborná školení a kurzy první pomoci, které Vám pomohou připravit se na situace, ve kterých může jít o lidský život. Zároveň zajistí požadované proškolení podle zákonných požadavků.

Naše kurzy jsou vedeny zkušenými zdravotnickými pracovníky. Odborným garantem našeho školícího střediska je MUDr. Aleš Vlček, lékař s atestací z anesteziologie a urgentní medicíny.

Nový termín školení

Příští kurz základní školení první pomoci s nácvikem resuscitace včetně srdeční masáže proběhne 21. ledna v Poděbradech.

Osnovu školení, adresu a ceník nalezne na přihlašovací stránce.

Předběžná poptávkapro přibližně   na
Uveďte prosím telefon nebo e–mail, kde Vás můžeme kontaktovat s nabídkou
TOPlist